“Molekular  filogeniya va biogeografiya” laboratoriyasi 2018 yilda Xitoy Xalq Respublikasining Xitoy Fanlar Akademiyasi, Kunming Botanika instituti bilan hamkorlikda tashkil etilgan.

“Molekular filogeniya va biogeografiya” laboratoriyasining asosiy maqsad va vazifalari quyidagilardan iborat:

O’simliklarning molekular filogeniyasi va taksonomiyasi, populatsiya genetikasi va fileografiyasini o’rganish hamda noyob va yo’qolib borayotgan flora turlarini pasporti va barkodini yaratish.

 • Biologik xilma-xillikni saqlashdagi asosiy muammolarni hal qilishga imkon beruvchi molekular filogenetik tadqiqotlar – hamda zamonaviy o’simlik dunyosi sistemasida (APG IV va boshqalar) O’zbekiston florasining eng muhim taksonomik guruhlarining farqlanishi uchun hal qiluvchi dalilga aylantirish;
 • O’zbekistonda zamonaviy flora turlari populatsiyalarining tarqalishidagi o’zgarishlarning dinamikasini aniqlash uchun populatsiya genetik tadqiqotlarini o’tkazish; olingan ma’lumotlar asosida endemik, noyob, yo’qolib ketish xavfi ostida bo’lgan o’simlik turlarining tarqalish darajasini oshirish uchun in-Vitro va ex-Vitro metodlaridan foydalanib, genetik asoslangan tadqiqotlar o’tkazish.
 • Tabiatni muhofaza qilish / tiklash dasturlarida undan foydalanish uchun o’zgaruvchan atrof-muhit sharoitlariga moslashish uchun eng katta genetik potentsialga ega bo’lgan turlar va populatsiyalarning eng tipik vakillarini aniqlashga imkon beradigan turlar va populatsiyalarning polimorfizm va divergentsiya darajasini o’rganish;
 • Turlarining fileografiyasi va evolyutsiyasi sohasida tadqiqotlar olib borish, bu turlarning botanic-geografik tarqalishini aniqlash, tarqalish sohalaridagi o’zgarishlarning dinamikasini tahlil qilish va zamonaviy molekular yondashuvlardan foydalangan holda genom va ajralish darajasidan foydalanib o’simlik turlari ajdodlarining qadimgi davrlarini o’rganish;
 • O’zbekiston florasining zamonaviy turlari to’g’risidagi ma’lumotlar bazasini yaratish – elektron shtrix-kodlar va o’simliklarning eng muhim taksonomik guruhlarini sertifikatlash, populatsiya darajasida noyob, endemik va relikt turlarining genofondlarini saqlashni optimallashtirish.
 • Faoliyatining mohiyatiga ko’ra turdosh bo’lgan muassasalar / tashkilotlar bilan ilmiy aloqalarni kengaytirish va mustahkamlash.

 

Xalqaro hamkorlik:

2018 yildan buyon molekular filogeniya va biogeografiya laboratoriyasi Xitoy Xalq Respublikasi, Xitoy fanlar akademiyasi, Kunming Botanika Instituti bilan hamkorlikda ishlab kelmoqda. 2021-yilga qadar laboratoriyaning 3 nafar ilmiy xodimlari Kunming Botanika Institutida uzoq muddatli malaka oshirish kurslarida ishtirok etishdi va maqolalar nashr etishdi.

Laboratoriya xodimlari va ularning asosiy ilmiy qiziqishlari:

Laboratoriya mudiri vazifasini vaqtincha bajaruvchi:

Yusupov Ziyoviddin Olimjon o’g’li, PhD.

Sistematika, Filogeniya, Filogenomika, Biogeografiya.

yusupov@mail.kib.ac.cn

 

 

 

 yusupov
Mustafina Feruza Usmanovna, CandSci, PhD.

Populatsiya genetikasi, Molekular biologiya, Biokimyo.

mustafinaferuza@yahoo.com

 

 Mustafina
Nikitina Elena Vasilevna, b.f.n.

DNK-barkodlash, molekular filogeniya. elenanikita20213@rambler.ru

 Nikitina
Jamalova Dilafruz Ne’matilla qizi.

Xemosistematika, Fitobiotexnologiya, Metabolomika, Filogeniya

dilafruz.jamalova.91@mail.ru

 

 jamalova
Kurbaniyazova Gulsauir Tanirbergen qizi.

Sistematika, Evolutsiya, Filogeniya, Filogenomika, Biogeografiya.

kurbaniyazova94@list.ru

 

 

 kurbaniyazova
Ortikov Elyor Abdumajidovich.

Evolutsiya, Ekologiya, Filogeniya, Biogeografiya. Epigenetika, Iqlim va atrof muhit o’zgarishlari.

sabirli.87.1@gmail.com

 ortiqov
Turdiyev Doston Ergash o’g’li.

Ekologiya, Filogeniya, Biogeografiya. Geobotanika, Iqlim va atrof muhit o’zgarishlari.

doston.turdiyev.91@mail.ru

 

 turdiyev
Jo’ramurodov Inom Jalilovich.

Sistematika, Morfologiya, Evolutsiya, Filogeniya, Biogeografiya.

ijuramurodov@mail.ru

 

 

 juramurodov
Maxmudjanov Dilmurod Ibroxim o’g’li.

Sistematika, Evolutsiya, Filogeniya, Filogenomika, Biogeografiya.

dilmurodxab@gmail.com

 

 

 maxmudjanov

 

lab-sot 

 

Laboratoriya xodimlarining ilmiy nashrlari:

Nashrlar ro’yxati nashr etilgan tilda keltirilgan

Maolalar:

Xorijda:

 1. Yusupov, Z., Deng, T., Volis, S., Khassanov, F., Makhmudjanov, D., Tojibaev, K., et Sun, H. (2021). Phylogenomics of Allium section Cepa (Amaryllidaceae) provides new insights on domestication of onion. Plant Diversity 43(2) 102-110.
 2. Xiaoshuang Zhang, Ziyoviddin Yusupov, Daigui Zhang, Yazhou Zhang, Nan Lin, Komiljon Tojiboev, Tao Deng, Hang Sun. (2021) Oreocharis xieyongii, an unusual new species of Gesneriaceae from West Hunan // Plant Diversity.
 3. Komiljon Sh. Tojibaev, Inom J. Juramurodov, Hang Sun (2021). Hedysarum talassicum Nikitina et Sultanova (Fabaceae), a new record for the flora of Uzbekistan from the Western Tien Shan (Pskem ridge). Botanica Pacifica. A journal of plant science and conservation. 10(1): 91–92
 4. Курбаниязова Г.Т., Жамалова Д.Н., Каримов Ф.И. Распределение некоторых видов рода Gagea по ботанико-географическим районам Узбекистана. Universum: химия и биология: научный журнал. – № 11(77). М., Изд. «МЦНО», (2020). с.12-17
 5. Liu, L. §, Yusupov, Z. §, Suyunkulov., H, Jiang Z.* (2020). The complete chloroplast genome of Allium ferganicum. Mitochondrial DNA Part B: Resources. 5(3):2775-2776.
 1. V. Nikitina, K.Sh.Tojibaev, N.Yu. Beshko Amplification of marker sequences as DNA barcodes in Salvia, Tulipa, Ranunculus, Allium, Iris, Dracocephalum species from Uzbekistan// Vavilov Journal of Genetics and Breeding, (2020).
 2. Ziyoviddin Yusupov, Tao Deng, Changkun Liu, Nan Lin, Komiljon Tojibaev and Hang Sun. The complete chloroplast genome of Allium fistulosum. (2019) Mitochondrial DNA part B, –Vol. 4. №01. –P. 489–490.
 3. Makhmudjanov, D.§, Yusupov, Z.§, Abdullaev, D., Deng, T., Tojibaev, K., Sun, H.* 2019. The complete chloroplast genome of Eremurus robustus (Asphodelaceae). Mitochondrial DNA Part B, 4(2), 3366-3367.
 4. Jiang, Z.-L.§, Yusupov, Z.§, Huang, X.-H., Makhmudjanov, D., Tojibaev, K. J.*, Deng, T.* 2019. Characterization of the complete plastome of Atropanthe sinensis (Solanaceae) and its predicting suitable habitat. Mitochondrial DNA Part B: Resources 4(2): 2932-2933.
 1. Zhang, X.-S.§, Jiang, Z.-L.§, Yusupov, Z.§, Zhang, M.-H., Zhang, D.-G., Meng, Y.*, Deng, T.* 2019. Prunus sunhangii, A new species of Rosaceae from Central China. Plant Diversity 42(1):19-25.
 2. Lv, Z.-Y.§, Huang, X.-H.§, Zhang, X., Yusupov, Z., Wang, H.-C., Tojibaev, K. J., Deng, T.*, Li, Z.-M.* 2019. Cornus sunhangii (Cornaceae), a new species from Tibet (China). 142 Phytotaxa. 409:273-282.
 1. Huang, X.-H.§, Deng, T.§,*, Moore, M.J., Wang, H.-C., Li, Z.-M., Lin, N., Yusupov, Z., Tojibaev, K. S., Wang, Y.-H.*, Sun, H.* 2019. Tropical Asian origin, boreotropical migration and long-distance dispersal in the Nettles (Urticaceae tribe Urticeae). Molecular Phylogenetics and Evolution 137:190-199
 1. Deng, T.§, Lin, N.§, Huang, X.-H., Wang, H.-C., Kim, C., Zhang, D.-G., Zhu, W.-D., Yusupov, Z., Tojibaev, K. S.*, Sun, H.* 2019. Phylogenetics of Mazaceae (Lamiales), with special reference to intrageneric relationships within Mazus. Taxon
 1. Nikitina Elena, Halbekova Hulkar, Karimov Farhod, Esamuratova Rabiga. Strategies to produce selectable marker-free high plants. International Journal of BioScience and Bio-Technology / International Journal of Bio-Science and Bio-Technology. – V. 11. –Seulin, 2019. – Р. 144 – 156.
 2. Nikitina E.V., Khalbekova Kh.U. Technics to produce transgenic plants. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology (IJBSBT). ISSN: 2233-7849. Vol11-Issue-9-–Seulin -2019. – P. 15-25.
 3. Elena Nikitina, Komiljon Tojibaev, Hulkar Halbekova. Effect of nutrient media and phytohormones on in vitro culture initiation of Juno species. (2019) / International Journal of Engineering and Advanced Technology. –V.1(9). –P.4840-4844.
 4. Жамалова Дилафруз, Пулатов Сардор, Курбаниязова Гулсаур, Жабборов Анвар, Тажиева Феруза. Виды рода Geranium L. во флоре Узбекистана: распространение, химический состав и биологическая активность // Universum: Журнал Химия и биология. –№ 10(64). – Москва, 2019.– С. 5-12. 67
 5. Tojibaev Komiljon, Karimov Farhod, Hyeok Jae Choi, Kyung Choi and Chang-gee Jang. Restoration of the genus Lamyropappus schakaptaricus (B.Fedtsch.) Knorring & Tamamsch. and Hedysarum gypsaceum Korotkova in the flora of Uzbekistan // Journal of Asia-Pacific Biodiversity 12, 2019. 349-351.
 6. Mustafina FU., Yi DK., ChoiK., Shin ChH., Tojibaev KSh., Downie SR. 2019. A comparative analysis of complete plastid genomes from Prangos fedtschenkoi and Prangos lipskyi (Apiaceae). Ecology and Evolution. 9(1). 364-377.
 7. Deng, T.§, Chen, Y.-S.§, Wang, H.-C., Zhang, X.-S., Volis, S., Yusupov, Z., Qian, H., Sun, (2018). Molecular phylogeny and biogeography of Adenocaulon highlight the biogeographic Links between new and old world. Frontiers in Ecology and Evolution 5: 162.

 

                    Mahalliy jurnallarda:

 1. Dekhkonov D., Makhmudjanov D., Tojibaev K., Checklist and review of Tulipa L. of natural-geographic area of Fergana valley. НамДУ илмий ахборотномаси. 2021, № 3. 126-136 б.
 2. Ортиков Э. А., Турдиев Д. Э. Ғарбий Помир-Олой ва Тиён-Шон тоғ тизмаларида (Ўзбекистон ҳудуди) тарқалган Iris L. туркуми турларининг умумий ва хусусий морфологик белгиларининг таҳлили. НамДУ илмий ахборотномаси. 2021, № 3. 136-144 б.
 3. Маматцосимов О.Т., Абдураимов О.С., Махмуджанов Д.И., Махкамов Т.Х. Туркистон тизмасида таркалган Tulipa L. туркуми гербарийларининг тахлили. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. 2021, №2 (72). 32-38 б.
 4. Жўрамуродов И.Ж., Тургинов О.Т., Махмуджанов Д.И., Deng Tao, Hang Sun. Узбекистон флорасида Hedysarum L. (Fabaceae) туркумининг тарқалиши. НамДУ илмий ахборотномаси. 2021, № 3. 116-126 б.
 5. Д.Дехқонов, Д.Махмуджонов. in vitro шароити учун ўсимлик ресурсларини стериллаш асослари. Вестник НамГУ. 2020. №6. –С.36-40
 6. Жамалова Д.Н., Тожибаев К.Ш., Журамуродов И.Ж.. Виды семейства Linaceae во флоре Узбекистана: распространение, химический состав и полезные свойства // ADU Ilmiy Xabarnoma. 2020, № 4(48). C. 16-27
 7. Sh.Tojibaev, D.B.Dekhkonov. Localities of Tulip species in Fergana valley. Вестник НУУз, 3/2. 2020. 41-44 с.
 8. Sh.Tojibaev, D.B.Dekhkonov, X.Xoshimov. Checklist of endangered and endemic species of Chap badlands of Namangan region. Доклады Академия Наук. #5. 2020. 94-99 p.
 9. Sh.Tojibaev, D.B.Dekhkonov, X.Xoshimov. Some ecological issues of arid zone plants of Namangan region. Узбекский Биологический журнал. #6. 2020. 11 p.
 10. Д.Дехқонов, Ф.Мустафина. Баъзи ноёб доривор ўсимликларни in vitro шароитида кўпайтиришнинг назарий асослари. Вестник НамГУ. 2020.
 11. Абдирахимова С., Шеримбетов С., Халбекова Х.У., Аманова Г., Матчанова Д., Шаджанова Г. Atriplex Pratovii ўсимлиги rbcL генининг нуклеотидлар кетма-кетлиги/ЎзМУ хабарлари. –Тошкент, 2018. – № 2/1. – Б.4-9.
 12. Никитина Е.В., Халбекова Х.У., Каримов Ф.И., Пулатов С.О. Использование молекулярных маркеров в изучении филогении растений // Узб. биол. журн. 2019. –№ 4. – С. 29-33.

                   

                    Teszislar:

                    Xalqaro konferentsiyalarda:

 

 1. Жамалова Д.Н., Мустафина Ф.У., Курбаниязова Г.Т. Обзор содержания БАВ в лекарственных и ресурсных видах рода Ferula и Ungernia Bunge с целью использования в работах по оптимизации методов микроклонировании в условиях in vitro. Scientific ideas of young scientists. International scientific and practical conferences August, 2020 Warsaw, Poland. 11-14 pp.
 2. Мустафина Ф.У., Шарипова В.К., Ортиков И.А., Журамуродов И.Ж., Жамалова Д.Н., Турдиев Д. Сравнительное исследование структурной поверхности семян видов рода Ferula (Apiaceae Lindl.). Всероссийской конференции с участием иностранных ученых «Растительное разнообразие: состояние, тренды, концепция сохранения» Новосибирск, 30.09 – 03.10.2020 г.
 3. Кодиров У.Х., Халбекова Х.У., Есемуратова Р.Х. Особенности размещения на сеточную карту эндемичных видов Узбекистана/ Materiály XV Mezinárodní vĕdecko – praktická konference★ 22 – 30 serpna 2019 r. ISBN 978-966-8736- 05-6. Praha. – P. 53-55.
 4. Жамалова Д.Н., Тургинов О.Т., Курбаниязова Г.Т. Вторичные метаболиты рода Haplophyllum Juss. (Rutaceae) во Флоре Ферганской долине // «Ўзбекистонда манзарали гуллар хилма-хиллиги: муаммолар ва ютуқлар» мавзусидаги ҳалқаро илмий-амалий анжумани материаллари. – Наманган, 2019. –Б. 194-197.
 5. Халбекова Х.У. Адаптивые признаки репродуктивных органов некоторых фитомелиорантов семейства Chenopodiaceae/“Ўзбекистонда манзарали гуллар хилмахиллиги, муаммолар ва ютуқлар” мавзусидаги халқаро миқёсидаги илмий-амалий анжумани. Материаллари тўплами. Наманган-2019. – Б. 127-130.
 6. Elena Nikitina, Mirabdulla Turg’unov, Khulkar Khalbekova. Манзарали ўсимликларни етиштиришда инновацион технологиялари ва муаммолар/“Ўзбекистонда манзарали гуллар хилма-хиллиги, муаммолар ва ютуқлар” мавзусидаги халқаро миқёсидаги илмий-амалий анжумани. Материаллари тўплами. Наманган-2019. – Б. 5-8.

 

Republican conferences:

 1. Mustafina F.U., Ortikov E.A., Juramurodov I.J. The ITS Based Systematics of 49 taxa of Ferula Республиканская научная конференция «Современные проблемы генетики, геноми и биотехнологии». 12 августа, 2020 г. Ташкент, Узбекистан. P. 36-37.
 2. Mustafina F.U., Pulatov S., Turdiev D., Jamalova D.N. HPLC/DAD Fingerprints and chemometric analysis of chemical components from 21 Ferula species. Республиканская научная конференция «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии». 12 августа, 2020 г. Ташкент, Узбекистан. P. 37-38.
 3. Журамуродов И.Ж., Мустафина Ф.У. Современное состояние рода Hedysarum (Fabaceae) во флоре Узбекистана. Республиканская научная конференция «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии». 12 августа, 2020 г. Ташкент, Узбекистан. 209-210 с.
 4. Жамалова Д.Н., Мустафина Ф.У. Генетическая инвентаризация редких и исчезающих видов растений Беларуси и Узбекистана с применением технологии ДНК-штрих кодирования. Республиканская научная конференция «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии». 12 августа, 2020 г. Ташкент, Узбекистан. 68-69 с.
 5. Mustafina F.U., Ortikov E.A., Juramurodov I.J “The ITS based systematics of 49 taxa of Ferula L” // Генетика, геномика ва биотехнологиянинг замонавий муаммолари. Республика илмий анжуманининг тезислар тўплами. – 12 август 2020 йил. –P. 36.
 6. Ortikov E.A., Turdiyev D.E “O’zbekiston markaziy gerbariy fondida saqlanayotgan Iris L. Turkumi turlarining qisqacha tavsifi”. «Fan va ta’limni rivojlantirishda yoshlarning o’rni» mavzusidagi Respublika ilmiy va ilmiy-amaliy anjumani. 2020 yil 30 oktyabr.
 7. Жамалова Д.Н, Мустафина Ф.У., Курбаниязова Г.Т. Микроклональное размножение, синтез продуктов вторичного метаболизма in-vitro в лекарственных видах рода Ferula и Ungernia Bunge. Конференция «Фундаментальные и прикладные науки и инновационная стратегия, посвященная «Году развития науки, просвещения и цифровой экономики» 28 ноября 2020 г, Ташкент, Узбекистан. С. 33-36.
 8. Mustafina F.U., Beshko N.Yu., Kim Sujin, Sharipova V.K., Lee Andosung , Jamalova D.N., Jeong Inji, Jang Jeongwon. Study of seeds morphology and microstructure of spermoderm surface of Apiaceae Lindl. of Uzbekistan. Конференция «Фундаментальные и прикладные науки и инновационная стратегия. Посвященная «Году развития науки, просвещения и цифровой экономики» 28 ноября 2020 г, Ташкент, Узбекистан. С. 59-66.
 9. Халбекова Х.У., Шеримбетов С.Г., Эргашева Н.У., Мардонов И.Х., Қобилов. Salsola L. ва Climacoptera Botsch. туркум турларининг рДНК ITS қисми 18s-5.8s регионлари полимераза занжир реакция оптимизацияси Сборник тезисов Республиканской научной конференции современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии. Ташкент, 2019. – С. 61-62.
 10. Жамалова Д.Н., Курбаниязова Г.Т., Аминова М.У. Химический состав и полезные свойства некоторых видов рода Elwendia (Apiaceae) // «ХХI Acр – Интеллектуал ёшлар асри» мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари. –Тошкент, 2019. –Б. 65-67.
 11. Жамалова Д.Н., Пулатов С.О., Курбаниязова Г.Т. Роль изучение вторичных метаболитов в хемосистематике растений //“Доривор ўсимликлар етиштириш ва қўллашнинг муаммолари ва истиқболлари” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани. –Хива. 2019. –С. 25-27.
 12. Махмуджанов Д., Пўлатов С., Халбекова Х., Никитина Е. Использование молекулярных маркеров в изучении филогении растений // “Генетика, геномика ва биотехнологиянинг замонавий муаммолари” Республика илмий анжумани материаллари. –Тошкент, 2019. –Б. 41-43.

 

Monografiyalar:

 1. Хасанов Ф.О., Сенников А.Н., Журамурадов И.Ж. сем. Solanaceae // флора Узбекистана. Издатели Маьнавият. 2020, Т 3. С. 120–145.
 2. Mustafina FU, Beshko NYu, Kim Sujin. 2019. The book of Seeds: Apiaceae of Uzbekistan. Baekdudaegan National Arboretum. 300 p. (Опубликовано в 2020 году)
 3. Tojibaev K., Beshko N., Batoshov A., Azimova D., Yusupov Z., Tao Deng, Hang Sun. Flora of the Dzhizak Province, Uzbekistan. 525 p. China Forestry Publishing House.2020.

O’quv qo’llanmalar:

Field Manual for Collecting Seeds of Wild Plants in Central Asia. (eds: Mustafina F.U., So Young Bae) 2021. Baekdudaegan National Arboretum. 230 p.