Хамраева Диловар Толибджоновнанинг Биология фанлари бўйича фан доктори (DSc) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

     Хамраева Диловар Толибджоновнанинг 03.00.05-Ботаника ихтисослиги бўйича “Ўрта Осиё Зирадошлар (Apiaceae Lindl.) оиласига мансуб айрим эндем туркумларнинг биоморфологияси ва структурасининг хусусиятлари” мавзусидаги Биология фанлари бўйича фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация иши ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ботаника институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.02/30.12.2019.В.39.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил 13 август куни соат 1400 даги онлайн мажлисида бўлиб ўтади.

     Электрон онлайн манзил: http://himoya.bimm.uz/

     e-mail: botany@academy.uz