Хужанов Алишер Нуралиевичнинг Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

      Хужанов Алишер Нуралиевичнинг 03.00.05-Ботаника ихтисослиги бўйича “Ўзбекистонда тарқалган Helichrysum maracandicum Popov ex Kirp. нинг биологияси ва ресурслари” мавзусидаги Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация иши ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ботаника институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.02/30.12.2019.В.39.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил 30 сентябр куни соат 1400 даги онлайн мажлисида бўлиб ўтади.

Электрон онлайн манзил: http://himoya.bimm.uz/

e-mail: botany@academy.uz