Қодиров Улуғбек Ҳамроқуловичнинг Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

     Қодиров Улуғбек Ҳамроқуловичнинг 03.00.05-Ботаника ихтисослиги бўйича “Ургут ботаник-географик райони флораси” мавзусидаги Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация иши ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ботаника институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.02/30.12.2019.В.39.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил 26 ноябр куни соат 1100 даги онлайн мажлисида бўлиб ўтади.

Электрон онлайн манзил: http://himoya.bimm.uz/

e-mail: botany@academy.uz