Institut faoliyatini moliyalashtirish

2016 y. – budjet mablag‘lari 2190,9 mln. so‘mni, shu jumladan: fundamental tadqiqotlar – 647,5 mln.so‘m; amaliy tadqiqotlar – 894,7 mln. so‘m; innovatsiya loyihalari – 237,3 mln. so‘m; fundamental tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash fondi tadqiqotlari – 41,1 mln. so‘m; noyob ob’ektlar – 229,8 mln. so‘m; boshqalar (katta ilmiy xodim-tadqiqotchilar oyliklari, rahbarlik va ilmiy unvonlar uchun) – 140,5 mln. so‘mni tashkil etgan. Budjetdan tashqari mablag‘lar 494,1 mln. so‘mni tashkil etgan.
2017 y. – budjet mablag‘lari 2412,5 mln. so‘mni, shu jumladan: fundamental tadqiqotlar – 813,7 mln.so‘m; amaliy tadqiqotlar – 805,7 mln. so‘m; innovatsiya loyihalari – 233,0 mln. so‘m; fundamental tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash fondi tadqiqotlari – 30,8 mln. so‘m; yosh olimlar loyihalari – 9,7 mln. so‘m; noyob ob’ektlar – 204,0 mln. so‘m; boshqalar (katta ilmiy xodim-tadqiqotchilar oyliklari, rahbarlik va ilmiy unvonlar uchun) – 69,6 mln. so‘mni tashkil etgan. Budjetdan tashqari mablag‘lar 402,3 mln. so‘mni tashkil etgan. Xalqaro grantlar – 49,97 ming AQSH dollaridan iborat bo‘lgan.
2018 y. – budjet mablag‘lari 2779,3 mln. so‘mni, shu jumladan: fundamental tadqiqotlar – 503,9 mln.so‘m; amaliy tadqiqotlar – 988,3 mln. so‘m; innovatsiya loyihalari – 0; fundamental tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash fondi tadqiqotlari – 29,3 mln. so‘m; yosh olimlar loyihalari – 65,1 mln. so‘m; noyob ob’ektlar – 816,1 mln. so‘m; boshqalar (katta ilmiy xodim-tadqiqotchilar oyliklari, rahbarlik va ilmiy unvonlar uchun) – 31,7 mln. so‘mni tashkil etgan. Budjetdan tashqari mablag‘lar 469,9 mln. so‘mni tashkil etgan. Xalqaro grantlar – 0.
2019 y. 25 dekabr holatiga – budjet mablag‘lari 2088,1 mln. so‘mni, shu jumladan: fundamental tadqiqotlar – 348,2 mln.so‘m; amaliy tadqiqotlar – 683,4 mln. so‘m; innovatsiya loyihalari – 0; fundamental tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash fondi tadqiqotlari – 20,5 mln. so‘m; yosh olimlar loyihalari – 66,1 mln. so‘m; Budjetdan moliyalashtirish – 951,3 mln. so‘m; boshqalar (katta ilmiy xodim-tadqiqotchilar oyliklari, rahbarlik va ilmiy unvonlar uchun) – 18,6 mln. so‘mni tashkil etgan. Budjetdan tashqari mablag‘lar 739,1 mln. so‘mni tashkil etgan. Xalqaro grantlar – 1.
2020 y. 1 iyunl holatiga – budjet mablag‘lari 6881,4 mln. so‘mni, shu jumladan: fundamental, amaliy tadqiqotlar – 2766,5 mln. so‘m; bazaviy moliyalashtirish – 3422,5 mln. so‘m; boshqalar (katta ilmiy xodim-tadqiqotchilar oyliklari, rahbarlik va ilmiy unvonlar uchun) – 692,4 mln. so‘mni tashkil etgan. Budjetdan tashqari mablag‘lar 2054,9 mln. so‘mni tashkil etgan. Bino ijarisidan tushgan¬-514.2