Laboratoriyaning yo’nalishi

1. O`zbekiston va O`rta Osiyo florasini o`rgarnish;
2. Gerbariy kollektsiyalarini saqlash va to`ldirish;
3. Gerbariy kollektsiyasini raqamlashtirish (gerbariy namunalarini skanerlash, gerbariy yorliqlarini elektron formatga o`tkazish, bazasini shakllantirish);
4. O`zbekiston Qizil kitobi va o`simliklarning davlat kadastrini yuritishda ishtiriok etish;
5. O`zbekiston tabiiy florasining elektron ma՚lumotlar bazasini yaratish;
6. O`zbekiston florasida tarqalgan o`simliklarning tur tarkibini zamonaviy metodlardan foydalanib shaklllantirish, “O`zbekiston florasi” ko`p tomli asarini tayyorlash.

Laboratoriyaning erishgan yutuqlari

2017-2020 yillarda “O`zbekiston tabiiy florasining ikki urug`pallalilar sistematikasi” mavzusidagi fundamental loyiha doirasida 31 oila 149 turkum 588 turning zamonaviy nomenklatura bo`yicha “O`zbekiston florasi” ko`p tomli asarining I, II, III tomlari nashr etildi, IV, V tomlar nashr etish arafasida. Ilk marotaba 12 tur O`zbekiston florasi uchun keltirildi.
So`nggi yillarda tadqiqotlar bitta loyiha doirasida olib borilmoqda: “Janubi-G`arbiy Hisor, Hisor-Darvoz va Panj oldi okruglari florasining to`r tizimli xaritalash (Surxondaryo viloyati qismi)”. Mazkur tadqiqotlar quyidagilarni o`z ichiga oladi: Janubi-g`arbiy Hisor, Hisor-Darvoz va Panj oldi okruglari floralarining tur tarkibini aniqlash, flora tarkibining keng ko`lamli tahlilini amalga oshirish, dala tadqiqotlari va gerbariy fondlaridagi namunalarini tahlil qilish asosida flora xilma-xilligini to`r tizimli xaritalash, tadqiq etilayotgan xudud florasidagi endemizm ko`rsatkichini aniqlash va tahlilini amalga oshirish.

Laboratoriya xodimlari ro’yxati

Komiljon aka

Tojibaev Komiljon Sharobitdinovich
b.f.d., akademik, laboratoriya mudiri.
E-mail: ktojibaev@mail.ru

Xasanov Furqat O`runbaevich

Xasanov Furqat O`runbaevich
b.f.d., professor, yetakchi ilmiy xodim
E-mail: fkhasanov1@mail.ru

Orzimat

Turginov Orzimat Turdimatovich
PhD, katta ilmiy xodim.
E-mail: orzimat@mail.ru

Tajetdinova Dilarom Mnajatdinovna

Tajetdinova Dilarom Mnajatdinovna
b.f.n., katta ilmiy xodim
E-mail. dilarom.tajetdinova@yahoo.com

Ivan Ivanovich Maltsev

Ivan Ivanovich Maltsev
b.f.n., katta ilmiy xodim
E-mail:

Akbarov Feruz Ikbolovich

Akbarov Feruz Ikbolovich
kichik ilmiy xodim
E-mail: feruz.akbar@mail.ru

Sardor

Po`latov Sardor Otajonovich
kichik ilmiy xodim
E-mail: sardor7244@mail.ru

Jabborov Anvarbek Munibillaevich

Jabborov Anvarbek Munibillaevich
kichik ilmiy xodim
E-mail: anvarbekj@bk.ru

Turdiboev Obidjon Abdumalik o`g`li

Turdiboev Obidjon Abdumalik o`g`li
kichik ilmiy xodim
E-mail: turdiboyev.obidjon@mail.ru

Akbarova Kamola Ilhomovna

Akbarova Kamola Ilhomovna
kichik ilmiy xodim
E-mail: k.ilkhomovna@mail.ru

Ilmiy-tadqiqot loyihalari

 1. FZMV-2016-0914113123 sonli “O’zbеkiston tabiiy florasining ikki urug’pallali o’simliklari sistеmatikasi” (2016–2019 yy.)
 2. МU-FZ-20171025199 sonli “O’zbekiston florasi endemlarining zamonaviy konspektini tuzish” (2018–2019 yy.)
 3. PZ-20170925347 sonli “Zarafshon tizmasi G’arbiy tarmoqlari florasini to’r tizimli xaritalash va alohida ahamiyatga ega botanik hududlarni aniqlash” (2018–2020 yy.)

Laboratoriya xodimlarining ilmiy ishlari

Laboratoriya xodimlarining 2018-2021 yillarda Xalqaro ilmiy jurnallarda chop etilgan ilmiy ishlari

 1. Furkat Khassanov, Ulugbek Kodyrov, Anar Myrzagaliyeva. A new species of genus Codonopsis (Campanulaceae) from Middle Asia // Iranian Journal of Botany. –V. 24 (2). –Tehran, 2018. –Р. 1141. DOI: 10.22092/ijb.2018.108809.1141.
 2. Kljuykov E.V., Tojibaev K.Sh., Lyskov D.F. The genus Elwendia (Apiaceae) in the Flora of Uzbekistan // Turczaninowia. № 21(2). –Барнаул, 2018. –С. 210–220. DOI: 10.14258/turczaninowia.21.2.18
 3. Komiljon Sh. Tojibaev, Natalya Yu. Beshko, Avazbek R. Batashov, Farkhod I. Karimov, Dong-Hyuk Lee, Orzimat T. Turginov, Mansur X. Usmonov, Ulugbek H. Kodirov and Dilorom Tajeddinova. Ten new records of vascular plants for the flora of Uzbekistan (Asteraceae) // Korean Journal of Plant Taxonomy. –47(3). –Seoul, 2018. –Р. 171−179. DOI: 10.11110/kjpt.2017.47.3.171.
 4. Tojibaev Komiljon, Farkhod Karimov, Byoun-Un Oh, Seung Hwan Oh, Chang-gee Jang. A checklist of the geophytes of Fergana Valley, Middle Asia – A monocotyledonous plant and biogeographical analysis // Journal of Asia-Pacific Biodiversity. – 11. –2018. –Р. 431 – 441. DOI: 10.1016/j.japb.2018.06.003.
 5. Tojibaev Komiljon, Farkhod Karimov, Ibrokhim Azimov, Kaesun Chang, Chang-gee Jang. Two new records for the flora of Uzbekistan from south-west Tian-Shan // Journal of Asia-Pacific Biodiversity. – 11. –2018. –Р. 449 – 451. DOI: 10.1016/j.japb.2018.06.006.
 6. Yanxia Sun, Michael J. Moore, Jacob B. Landis, Nan Lin, Li Chen, Tao Deng, Jianwen Zhang, Aiping Meng, Shoujun Zhang, Komiljon Sh. Tojibaev, Hang Sun, Hengchang Wan. Plastome phylogenomics of the early-diverging eudicot family Berberidaceae // Molecular Phylogenetics and Evolution. –V. 128. –2018. –P.203-211. (https://reader.elsever.com). IF 4,4. DOI: 10.1016/ympev.2018.07.021.
 7. Yongzeng Zhang, Tao Deng, Yanbo Li, Tojibaev Komil, Hang Sun. Taxonomic revision Carpesium linearibracteatum (Asteraceae: Inulinae) from China // Phytotaxa. – 371 (2). –New Zeland, 2018. –Р. 111–118. IF 1.4. DOI: 10.11646/phytotaxa.371.2.5.
 8. Davlat Kh. Akramov, Gokhan Zengin, Sun Chul Kang, Komiljon Sh. Tojibaev, Mohamad Fawzi Mahomoodally, Shahnoz S. Azimova & Nilufar Z. Mamadalieva. Comparative study on the chemical composition and biological activities of the essential oils of three Lagochilus species collected from Uzbekistan // Natural Product Research. –United Kingdom, Taylor & Francis, DOI:10.1080/14786419.2019.1655417.
 9. Dilmurod Makhmudjanov, Ziyoviddin Yusupov, Davlatali Abdullaev, Tao Deng, Komiljon Tojibaev & Hang Sun. The complete chloroplast genome of Eremurus robutus (Asphodelaceae) // Mitochondrial DNA Part B. –Vol. 4. No. 2. ––United Kingdom, Taylor & Francis, 2019.–P. 3366-3367. https://doi.org/10.1080/23802359.2019.1674198
 10. Dmitry Lyskov, Eugene Kljuykov, Uliana Ukrainskaja & Komiljon Tojibaev. Notes on the genus Hyalolaena (Apiaceae) with description of a new species Hyalolaena zhang-minglii from Xinjiang, Western China // Phytotaxa. –V. 388 (3). –New Zeland, –P.229–238. IF 1.7. DOI:10.11646/phytotaxa.388.3.2.
 11. Elena Nikitina, Komiljon Tojibaev, Hulkar Halbekova. Effect of nutrient media and phytohormones on in vitro culture initiation of Juno species // International Journal of Engineering and Advanced Technology. –V. 1(9). –Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication, 2019. –P. 4840-4844. DOI: 10.35940/ijeat.A2939.109119
 12. Khassanov F., Tojibaev K., Beshko N., Turginov O., Achilova N., Kodirov U., Usmonov M. Synopsis of the genus Plocama (Rubiaceae) in the flora of Uzbekistan // Iranian Journal of Botany. –V.25(1). –Tahran, 2019. –Р.22-29. DOI: 10.22092/ijb. 2019.123853.1215
 13. Komiljon Tojibaev, Farkhod Karimov, Hyeok-Jae Choi, Kyung Choi. Relisting of the 2 species Lamyropappus schakaptaricus (B.Fedtsch.) Knorring & Tamamsch. and Hedysarum gypsaceum Korotkova in the flora of Uzbekistan // Journal of Asia-Pacific Biodiversity. –V. –2019. –Р. 349 – 351. DOI: 10.1016/japb.2019.08.004.
 14. Nan Lin, Dai-Gui Zhang, Xian-Han Huang, Jian-Wen Zhang, Jing-Yuan Yang, Komiljon Tojibaev, Heng-Chang Wang, Tao Deng. Silene sunhangii (Caryophyllaceae), a new species from China // PhytoKeys. –V. –Bulgaria, 2019. –P. 44-49. DOI: 10.3897/ phytokeys.135.36426.
 15. Nikitina Elena, Halbekova Hulkar, Karimov Farhod, Esamuratova Rabiga. Atrategies to produce selectable Marker-Free high plants / International Journal of Bio-Science and Bio-Technology. –V. –Seulin, 2019. –Р. 144 – 156.
 16. Tao Deng, Nan Lin, Xianhan Huang, Hengchang Wang, Changkyun Kim, Daigui Zhang, Weidong Zhu, Ziyoviddin Yusupov, Komiljon Sh. Tojibaev, Hang Sun. Phylogenetics of Mazaceae (Lamiales), with special reference to intrageneric relationships within Mazus // Taxon. –V. 68, 5. – –Р. 1037-1047. https://doi.org/10.1002/tax.12150  (Scopus SCI).
 17. Tojibaev Komiljon, Farkhod Karimov, Ibrokhim Azimov, Kaesun Chang, Chang-gee Jang. Two new records for the flora of Uzbekistan from south-west Tian-Shan // Journal of Asia-Pacific Biodiversity. – 11. –2018. –Р. 449 – 451. DOI: 10.1016/j.japb.2018.06.006.
 18. Tojibaev, K., Beshko, N., Volis, S. Translocation of Otostegia buharica, a highly threatened narrowly distributed relict shrub // Plant Diversity. – 41. –2019. –P.105-108. IF 0.3. https://doi.org/10.1016/ j.pld.2019.01.005.
 19. Xianhan Huang, Tao Deng, Michael J. Moore, Hengchang Wang, Zhimin Li, Nan Lin, Ziyoviddin Yusupov, Komiljon Sh. Tojibaev, Yuehua Wang, Hang Sun. Tropical Asian Origin, boreotropical migration and long-distance dispersal in Nettles (Urticeae, Urticaceae) // Molecular Phylogenetics and Evolution. –V. –2019. –Р. 190-199. IF4.7.
 20. Xiaoshuang Zhang, Zhilin Jiang, Ziyoviddin Yusupov, Menghua Zhang, Daigui Zhang, Komiljon Tojibaev, Ying Meng, Tao Deng. Prunus sunhangii: A new species of Prunus from Central China // Plant Diversity. –V. 41. –Unan, 2019. –P. 19-25. IF 0.3. DOI: 10.1016/pld.2019.10.003.
 21. Zhen-YU LV, Xian-Han Huang, Xu Zhang, Ziyoviddin Yusupov, Heng-Chang Wang, Komiljon Tojibaev, Tao Deng, & Zhi-Min Li. Cornus sunhangii (Cornaceae), a new species from Tibet (China) // –V. 409(5). –New Zeland, 2019. –P.273–282. DOI: 10.11646/phytotaxa.409.5.3.
 22. Zhilin Jang, Ziyoviddin Yusupov, Xianhan Huang, Dilmurod Makhmudjanov, Komiljon Tojibaev & Tao Deng. Characterization of the complete plastome of Atropanthe sinensis (Solanaceae) // Journal Mitochondrial DNA Part B. –V.4:2. –2019. –P. 2932-2933. DOI: 10.1080/23802359.2019.1662742
 23. Ziyoviddin Yusupov, Tao Deng, Changkun Liu, Nan Lin, Komiljon Tojibaev and Hang Sun. The complete chloroplast genome of Allium fistulosum // Mitochondrial DNA part B, –Vol. 4. №01. –2019. –P. 489–490. DOI: 10.1080/23802359.2019.1662742
 24. Жамалова Дилафруз, Пулатов Сардор, Курбаниязова Гулсаур, Жабборов Анвар, Тажиева Феруза. Виды рода Geranium L. во флоре Узбекистана: распространение, химический состав и биологическая активность // Universum: Журнал Химия и биология. –№ 10(64). –Москва, 2019.–С. 5-12.
 25. Jun-Tong Chen, Dai-Gui Zhang, Zhen-Yu Lv, Xian-Han Huang, Peng-Ju Liu, Jia-Ning Yang, Jing-Yuan Yang, Komiljon Tojibaev, Tao Deng, Hang Sun. Oxytropis shennongjiaensis (Fabaceae), a new species from Hubei, Central China // PhytoKeys. –V. 149. –Bulgaria, –Р. 117–128. DOI: 10.3897/phytokeys. 149.49533 (Scopus SCI).
 26. Komiljon Sh. Tojibaev, Natalya Yu. Beshko, Orzimat T. Turginov, Dmitry F. Lyskov, Uliana A. Ukrainskaja, Eugene V. Kljuykov An annotated checklist of the endemic Apiaceae of Uzbekistan // –Vol. 455 (2). –New Zeland, 2020. –Р. 070–094. https://www.biotaxa.org/Phytotaxa/article/view/phytotaxa.455.2.2DOI:10.11646/phytotaxa.455.2.2
 27. Komiljon SH. Tojibaev1,11, CHang Gee Jang2,12, Georgiia . Lazkov3,13, Kae Sun Chang4,14, Gulnara T. Sitpayeva5,15, Neimatullo Safarov6,16, Natalya Yu. Beshko1,17, Saule K. Muktubaeyeva5,18, Polina V. Vesselova5,19, Isakul Turakulov7,20, Yoqutkhon Yu. Abdurakhmanova1,21, Nuree Na2,22, Min-Su Park2,23, Kyung Choi4,24, Hyeok-Jae Choi8,25, Byoung-Un Oh9,26 & Seung-Hwan Oh10,27 An Annotated Checklist of Endemic Vascular Plants of the Tian-Shan Mountains in Central Asian Countries // Pytotaxa. –Vol. 464 (2). ­­–New Zeland, –Р. 117–158.
 28. Lv, Z.Y., Zhang, D.G., Huang, X.H., Wang, H.C., Yang, J.Y., Tojibaev, K.Sh, & Li, Z. M. (2020). Geum sunhangii (Rosaceae), a new species from Hubei Province, China // PhytoKeys. –V. – Bulgaria, 2020. –Р. 113. https://phytokeys.pensoft.net/article/37277
 29. Sun, J., Zhang, D.G., Huang, X.H., Tojibaev, K.Sh, Yang, J.Y., Wang, H.C., & Deng, T. Primula sunhangii (Primulaceae): a new species from Hubei, Central China // PhytoKeys. –V. –Bulgaria, 2020. –Р. 103. https://phytokeys.pensoft.net/article/49137/
 30. Tojibaev K.Sh., Khassanov F.O., Beshko N.Yu., Tajetdinova D.M., Turginov O.T., Sennikov А.N., Chang K.S., Oh S., Chang-gee. Diversity and distribution of the genus Scrophularia L. (Scrophulariaceae) in Uzbekistan // Journal of Asia-Pacific Biodeversity. –2020. –Vol. 13. –P.70–91. DOI: 10.1016/j.japb.2019.10.004.
 31. Tojibaev, K., Karimov, F., Khassanov, F., Sennikov, A., & Usmonov, M. An updated checklist of Primula species (Primulaceae) in Uzbekistan // Journal of Asia-Pacific Biodiversity. – 13(2). –2020. DOI: 10.1016/j.japb. 2020.08.004.
 32. Tojibaev K.Sh., Khassanov F.O., Beshko N.Yu., Tajetdinova D.M., Turginov O.T., Sennikov А.N., Chang K.S., Oh S., , Chang-gee. Diversity and distribution of the genus Scrophularia L. (Scrophulariaceae) in Uzbekistan // Journal of Asia-Pacific Biodeversity. –2020. –Vol. 13. –P.70–91. DOI: 10.1016/j.japb.2019.10.004.
 33. Turginov O.T., Akbarova M.H. Distribution of the Species Genus Scutellaria L. (Lamiaceae) Flora of the Ferghana Valley. // American Journal of Plant Sciences, 2020, 11, https://www.scirp.org/journal/ajps
 34. Van Treuren, C. Groot de E.C., Hisoriev H., Khassanov F., Farzaliyev V., Melyan G., …, C. Kik. Acquisition and regeneration of Spinacia turkestanica Iljin and S. tetrandra Steven ex M. Bieb. to improve a spinach gene bank collection // Genetic Resources Crop Evolution. Article in Genetic Resources and Crop Evolution. – Springer, 2020. – 67(3). –Р. 549-559. DOI: 10.1007/s10722-019-00792-8.
 35. Wenjun LiKomiljon Sh TojibaevHikmat HisorievKhabibullo F. ShomurodovMaofang LuoYing FengKeping Ma. Mapping Asia Plants: Current status of floristic information for Central Asian flora // Global Ecology and Conservation 24 (2020)
 36. Yue Zhao, Chun-Lei Xiang, Turginov Orzimat The complete chloroplast genome of Phlomoides betonicoides (Lamiaceae), a traditional Tibetan medicinal herb // Mitochondrial DNA Part B. –Vol. 5. No. 1. –2020. –Р. 75–76. DOI:org/10.1080/2380239.2019.1696248
 37. Ziyoviddin Yusupov, Dilmurod Makhmudjanov, Furkat Khassanov, Sergei Volis, Tao Deng, Komiljon Tojibaev, Hang Sun. Phylogenomics of Allium section Cepa (Amaryllidaceae) with a focus on Central Asian species // Plant Diversity (available onlain). – DOI: 10.1016/j.pld.2020.07.008. (IF=1.68, Scopus, SCI).
 38. Акбарова Муҳайё Хусановна, Тургинов Орзимат Турдиматович Обзор гербарии рода scutellaria l. // Science and education scientific journal Vol. 18-24
 39. Овчинникова С. В., Тажетдинова Д. М., Турдибоев О. А., Тожибаев К. Ш. Типовые образцы названий таксонов семейств Heliotropiaceae и Boraginaceae, хранящиеся в Национальном гербарии Узбекистана Института ботаники Академии наук Республики Узбекистан (TASH) // № 23(3). –Барнаул, 2020. –С. 36-57. (IF 0.4, Scopus). DOI: 10.14258/turczaninowia.23.3.5.
 40. Щёголева Н.В., Тургинов О.Т., Жабборов А.М., Кодиров У.Х. Эколого-географические особенности эндема западного Памиро-Алая Ranunculus botschantzevii // Вестник Томского государственного университета. Биология. –№ 49. –Томск, 2020. –C. 175–186. DOI: 10.17223/19988591/49/10.
 41. Mamadalieva N.Z., Turginov O.T., Zengin , Akramov D. Kh.,  Ak G., Honkeldieva M. T. and K. Sh. Tojibaev Chemical composition and biological activity of constituents of Otostegia bucharica // Chemistry of Natural Compounds. 2021.  Vol.57 (1), pp. 181-184 DOI 10.1007/s10600-021-03313-1 (IF=0.79)
 42. Mamadalieva, N.Z.; Akramov, D.K.; Wessjohann, L.A.; Hussain, H.; Long, C.; Tojibaev, K.S.; Alshammari, E.; Ashour, M.L.; Wink, M. The Genus Lagochilus (Lamiaceae): A Review of Its Diversity Ethnobotany, Phytochemistry, and Pharmacology // Plants. 2021. 10, 132. https://doi.org/10.3390/plants10010132 (IF= 0.892)
 43. Un Liu, Nan Lin, Dai-Gui Zhang, Xian-Han Huang, Heng-Chang Wang, Jingyuan Yang, Komiljon Tojibaev, Zhen-Yu Lv, Tao Deng & Zhi-Min Li. – 2021. Trichosanthes sunhangii (Cucurbitaceae), a new species from Hubei, China. // Phytotaxa 479 (3): 287–294. (IF= 1.007)
 44. Siddikov D.R., Bobakulov Kh. M., Turgunov K. K., Turginov O. T., Nishanbaev S. Z., Tashkhodzhaev B., Shamayanov I. D., and Abdullaev N.D. A new butyrolactone charlesolide and other constituents from roots of Geranium charlesii // Chemistry of Natural Compounds. 2021. Vol. 57 (2), 246-250 pp. 1007/s10600-021-03328-8(IF=0.79)
 45. Western Tethys origin, tropical Asia and tropical America disjunction in Berchemia and reinstatement of Phyllogeiton (Rhamneae, Rhamnaceae) // TAXON, aprel 2021. https://doi.org/10.1002/tax.12498 (IF=2.817)
 46. Furkat O. Khassanov, Orzimat Turginov, Uktam Kkhudzhanazarov & Mukaddas Tirkasheva The vegetation of Pamir-Alay Mountainous System in the Middle Asia // Springer, June 2021, 43-56 pages ISBN 978-3-030-73942-3, (IF=0.25)
 47. Mansur Usmonov, Komiljon Tojibaev, Chang-Gee Jang, Alexander N. Sennikov. Species conservation profile and amended distribution of Cousinia knorringiae (Asteraceae), a narrow endemic of the Western Tian-Shan // Biodiversity Data Journal 9: e64115. https://doi.org/10.3897/BDJ.9.e64115 (IF=1.16)
 48. Isakul Turakulov, Neimatullo Safarov, Komiljon Tojiboev, Ma’ruf Segizboev, Hikmatullo Suyunkulov, Minsu Park, Nuree Na, Mansur Usmonov, Kae Sun Chang, Seung-Hwan Oh, Chang-gee Jang The flora of the Western Tien Shan: Tajikistan part // Journal of Asia-Pacific Biodiversity 14 (2021) 221e227. https://doi.org/10.1016/j.japb.2021.02.005 (IF=0.92)

Monografiya, o’quv qo’llanma va tavsiyanomalar

 1. Сенников А.Н. (ред.). Флора Узбекистана. Т. 1-2. –Т.: Навруз, –173, 200 с.
 2. Сенников А.Н. (ред.). Флора Узбекистана. Т. 3. –Т.: Маънавият, –201 с.
 3. Tojibaev K. Sh, Jang Chang Gee, Beshko NYu, Lazkov GA, Sitpaeva GT, Turakulov IT, Chang Kae Sun, Oh Seug Hwan. The Flora of Tien Shan Mountains: Endemic Species. –Seoul: Geobook publishers, 2019. –400 p.
 4. Tojibaev K.SH., Beshko N.Yu., Batoshov A.R., Azimova D.E. Yusupov Z., Tao Deng., Hang Sun Flora of еhe Dhizak province of Uzbekistan. Beijing, China, 2021. – 523 p.
 5. Munir Ozturk, Shuljaul Mulk Khan, Volkan Atay, Recep Efe, Dilfuza Egamberdieva & Furkat O. Khassanov “Biodiversity, Conservation and Sustansibility in Asia: Volume II: Prospects and Challenges in South and Middle Asia”. Springer, June 2021, 984 pages ISBN 978-3-030-73942-3
 6. Tojibaev K.SH., Beshko N.Yu., Batoshov A.R., Azimova D.E. Yusupov Z., Tao Deng., Hang Sun Flora of The Dhizak province of Uzbekistan. Beijing, China, 2021. – 523 p.
 7. Munir Ozturk, Shuljaul Mulk Khan, Volkan Atay, Recep Efe, Dilfuza Egamberdieva & Furkat O. Khassanov “Biodiversity, Conservation and Sustansibility in Asia: Volume II: Prospects and Challenges in South and Middle Asia”. Springer, June 2021, 984 pages ISBN 978-3-030-73942-3

Laboratoriya xodimlari fotogalereyasi