• Ilmiy kengash va uning tarkibi
  • Dissertatsiyani himoya qilish
  • Ilmiy jurnal
  • Ilmiy anjumanlar