Molekulyar filogeniya va biogeografiya laboratoriyasi

Geobotanika va o’simliklar ekologiyasi laboratoriyasi

O’simliklar resurslari laboratoriyasi

Mikologiya va algologiya laboratoriyasi

O’zbekiston florasi laboratoriyasi

Noyob o’si,liklar turlari kadastri va monitoringi laboratoriyasi