Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан молиялаштириладиган фундаментал, амалий тадқиқотлар ҳамда инновацион лойиҳалари

Мавзу: Ўзбекистондаги истиқболли доривор ўсимликларнинг интерактив атласини тузиш (асосан химояга мухтож турларнинг мониторинги, захираси ва уларни химоя қилиш усуллари, 2017-2020)

Муаллифлар: б.ф.д. проф. Хожиматов О.К., б.ф.д. (DSc) Хамраева Д.Т., б.ф.н. Мальцев И.И., к.и.х. (PhD) Хужанов А.Н., к.и.х. Қосимов З.З.,  к.и.х. Саитжанова У.Ш.