ХУСАНОВА ОНАРХОН ҒАЙБУЛЛАЕВНА

Диссертация мавзуси: ШИМОЛИЙ ФАРҒОНА ТИК МИНТАҚАЛАРИ ТУПРОҚ ЮЗА ҚАТЛАМЛАРИДА ТУПРОҚ СУВЎТЛАРИНИНГ ТАРҚАЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Ихтисослик: 03.00.05 – Ботаника

Диссертация ҳимояси Ботаника институти ва Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.B.39.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2019 йил «19» август куни соат 15:00 даги мажлисида бўлиб ўтган.

Avtoreferatni ko’chirib olish