Nashrlar (2016-2020 yy.):

2016 yilda nashr etilgan umumiy ilmiy ishlar soni – 110 ta bo‘lib, shundan: ilmiy jurnallarda maqolalar – 31: horijda – 22, respublikada – 9 tani tashkil etgan. Ilmiy konferensiyalardagi tezislar soni – 79 ta bo‘lib, shundan: horijiy konferensiyalarda – 25, respublika konferensiyalarida – 44 ta tezislar nashr etilgan. Monografiyalar: xorijda – 1 ta, respublikada – 2 ta.
2017 yilda nashr etilgan umumiy ilmiy ishlar soni – 93 ta bo‘lib, shundan: ilmiy jurnallarda maqolalar – 67: horijda – 45, respublikada – 22 tani tashkil etgan. Ilmiy konferensiyalardagi tezislar soni – 26 ta bo‘lib, shundan: horijiy konferensiyalarda – 13, respublika konferensiyalarida – 13 ta tezislar nashr etilgan. Monografiyalar: xorijda – 0 ta, respublikada – 3 ta.
2018 yilda nashr etilgan umumiy ilmiy ishlar soni – 123 ta bo‘lib, shundan: ilmiy jurnallarda maqolalar – 38: horijda – 25, respublikada – 13 tani tashkil etgan. Ilmiy konferensiyalardagi tezislar soni – 83 ta bo‘lib, shundan: horijiy konferensiyalarda – 11, respublika konferensiyalarida – 74 ta tezislar nashr etilgan. Monografiyalar: xorijda – 0 ta, respublikada – 3 ta.
2019 yilda nashr etilgan umumiy ilmiy ishlar soni – 140 ta bo‘lib, shundan: ilmiy jurnallarda maqolalar – 71: horijda – 44, respublikada – 27 tani tashkil etgan. Ilmiy konferensiyalardagi tezislar soni – 87 ta bo‘lib, shundan: horijiy konferensiyalarda – 26, respublika konferensiyalarida – 39 ta tezislar nashr etilgan. Monografiyalar: xorijda – 2 ta, respublikada – 2 ta.
2020 yilda nashr etilgan umumiy ilmiy ishlar soni – 202 ta bo‘lib, shundan: ilmiy jurnallarda maqolalar – 70: horijda – 41, respublikada – 29 tani tashkil etgan. Ilmiy konferensiyalardagi tezislar soni – 57 ta bo‘lib, shundan: horijiy konferensiyalarda – 37, respublika konferensiyalarida – 20 ta tezislar nashr etilgan. Monografiyalar: xorijda – 2 ta, respublikada – 3 ta.